تقدیر از پرسنل رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع) به مناسبت سالروز گرامیداشت روز رادیولوژی در دفتر سرپرستی ، با حضور سرپرست بیمارستان آقای طولابی و مسئولین واحد‌های مرتبط

تقدیر از پرسنل رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع) به مناسبت سالروز گرامیداشت روز رادیولوژی در دفتر سرپرستی ، با حضور سرپرست بیمارستان آقای طولابی و مسئولین واحد‌های مرتبط