به گزارش #ازناخبر ؛ امیر غفوری نژاد، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان اظهار کرد: بیش از ۱۰ درصد فضا‌های آموزشی استان توسط خیران بنا شده است که امید می‌رود این رقم در سال‌های آینده افزایش یابد چراکه موجب ترویج فرهنگ وقف می‌شود. وی افزود: سال گذشته مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان […]

به گزارش #ازناخبر ؛ امیر غفوری نژاد، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان اظهار کرد: بیش از ۱۰ درصد فضا‌های آموزشی استان توسط خیران بنا شده است که امید می‌رود این رقم در سال‌های آینده افزایش یابد چراکه موجب ترویج فرهنگ وقف می‌شود.

وی افزود: سال گذشته مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با ایجاد پویش‌های مختلف موجب مشارکت خیران و ۶۴۲ هزار نفر از دانش‌آموزان در امر مدرسه سازی شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان ادامه داد: اکنون نیز در قالب پویش «از غدیر تا ظهور» کار اجرایی ۱۰ فضای آموزشی در قالب ۱۷ کلاس درس آغاز شده است که پنج کلاس ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.