سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: صد و سی‌ و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه، ساعت ۲۴ فردا دوشنبه (۲۰ دی ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:

صد و سی‌ و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه، ساعت ۲۴ فردا دوشنبه (۲۰ دی ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.