قطعا حمایت مسئولین در رفع مشکلات و موانع و همدلی مردم عزیز نیز نقش تعیین کننده ای در ارتقاء پوشش واکسیناسیون و تحقق اهداف ایفا می کند. 

به گزارش #ازناخبر؛ فاتحی فرماندار ازنا صبح امروز ضمن نظارت بر نحوه واکسیناسیون گروههای جمعیتی این شهر، از نزدیک کمیت و کیفیت اجرای برنامه را مورد ارزیابی قرار داد و به تیم های سلامت مجری این برنامه خدا قوت گفت .

ایشان اظهار داشت : کارکنان حوزه سلامت جهادگرانه در راه صیانت از سلامت مردم در تلاشند ، قطعا حمایت مسئولین در رفع مشکلات و موانع و همدلی مردم عزیز نیز نقش تعیین کننده ای در ارتقاء پوشش واکسیناسیون و تحقق اهداف ایفا می کند. 

در حاشیه این بازدید فرماندار ازنا دز واکسن خود را تزریق نمود