6 متخصص جدید برای بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا و 11 متخصص جدید برای بیمارستان شهدای هفتم تیر شهرستان دورود

به گزارش #ازناخبر ؛ آذر ماه امسال در تخصیص پزشکان متخصص سهمیه ای وزارت بهداشت، با پیگیری های انجام گرفته،  ۱۷ پزشک متخصص برای خدمت در دورود و ازنا حکم گرفتند.

از این تعداد، احکام ۱۴ پزشک برای بیمارستان های دو شهرستان صادر شده و ۳ متخصص هم بزودی مشغول کار خواهند شد.

۱۱ متخصص جدید برای بیمارستان شهدای هفتم تیر شهرستان دورود:

–  متخصص زنان ( ۲ نفر)
– متخصص بیهوشی ( ۲ نفر)
– متخصص رادیولوژی (یک نفر )
– متخصص عفونی ( یک نفر)
– متخصص طب‌ اورژانس ( ۲ نفر)
– متخصص چشم ( یک نفر)
– متخصص داخلی ( یک نفر)
– متخصص روانپزشکی ( یک نفر)

۶ متخصص جدید برای بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا :

– متخصص زنان  (یک نفر)
– متخصص رادیولوژی (یک نفر)
–  متخصص بیهوشی (یک نفر)
– جراح عمومی (یک نفر)
– متخصص گوش و حلق و بینی ( یک نفر، دو روز در هفته)
–  متخصص روانپزشکی ( یک نفر)