به علت بارش برف و باران فردا شنبه مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر تعطیل و ادارات و دانشگاهها با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

به گزارش #ازناخبر ؛ به علت بارش برف و باران و تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست فاتحی فرماندار ازنا فردا شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر تعطیل و ادارات و دانشگاهها با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

لذا از همشهریان عزیز تقاضا می شود از سفرهای غیر ضروری خودداری نمایند.