بیست و هفتمین مرحله یارانه معیشتی (بهمن ۱۴۰۰) ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۱۰ بهمن ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، بیست و هفتمین مرحله یارانه معیشتی (بهمن ۱۴۰۰) ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۱۰ بهمن ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.