روند برگزاری کلاس‌ها و فعالیت های آموزشی مدارس : کلیه کلاس های حضوری مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهر و روستا ؛ اعم از (دولتی و غیر دولتی) از روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ لغایت روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی و در بستر شاد برگزار می گردد. حضور کلیه عوامل اجرایی […]

روند برگزاری کلاس‌ها و فعالیت های آموزشی مدارس :

کلیه کلاس های حضوری مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهر و روستا ؛ اعم از (دولتی و غیر دولتی) از روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ لغایت روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی و در بستر شاد برگزار می گردد.

حضور کلیه عوامل اجرایی مدارس به منظور کنترل دقیق آموزش مجازی دانش آموزان و مراجعات ارباب رجوع ، در روزها و ساعات مقرر اداری در مدارس ، الزامی است.

هرگونه تغییر در روند برگزاری کلاس و فعالیت های آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.