رئیس جمعیت هلال احمر کشور نسبت به تاسیس پایگاه کوهستان، تجهیزات امداد و نجات و دیگر نیازهای ارائه شده دستور مساعدت دادند.

دکتر گودرزی در دیدارهای جداگانه با دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر و سردار یعقوب سلیمانی دبیرکل هلال احمر کشور ضمن تشریح طرح های تهیه شده، خواستار سرمایه گزاری و اشتغالزایی هلدینگ صنعتی هلال احمر در زمین های هلال احمر ازنا و دورود گردید.

دکتر کولیوند ضمن تاکید بر ضرورت سرمایه گزاری هلال احمر در ازنا و دورود، دستور تسریع در گرفتن مصوبه شورای عالی هلال احمر و ایجاد سرمایه گزاری بر اساس مطالعات تهیه شده را صادر نمود. در این جلسه که مدیران هلال احمر دورود و ازنا هم حضور داشتند، رئیس جمعیت هلال احمر کشور نسبت به تاسیس پایگاه کوهستان، تجهیزات امداد و نجات و دیگر نیازهای ارائه شده دستور مساعدت دادند.

دبیرکل هلال احمر کشور ضمن تاکید بر ضرورت اشتغالزایی در این دو شهرستان قول داد تا حصول نتیجه پیگیر اجرای این طرح ها باشد.