کلیه کلاس های حضوری مدارس متوسطه اول ، دوم و هنرستان های فنی و کاردانش شهر و روستا ؛ اعم از (دولتی و غیر دولتی) روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی و در بستر شاد برگزار می گردد.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ازنا با توجه به‌ بارش برف ، برودت هوا و مشکلات رفت و آمد دانش آموزان ، روند برگزاری کلاس‌ها و فعالیت های آموزشی مدارس متوسطه را به شرح ذیل اعلام کرد :کلیه کلاس های حضوری مدارس متوسطه اول ، دوم و هنرستان های فنی و کاردانش شهر و روستا ؛ اعم از (دولتی و غیر دولتی) روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی و در بستر شاد برگزار می گردد.

حضور کلیه عوامل اجرایی مدارس به منظور کنترل دقیق آموزش مجازی دانش آموزان و مراجعات ارباب رجوع ، از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در مدارس ، الزامی است.

هرگونه تغییر در روند برگزاری کلاس و فعالیت های آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ازنا