رژه موتوری و ماشینی در شهرستان ازنا برگزار شد.

همزمان با چهل و دومین سالگرد ورود تاریخی امام خمینی (ره) به ایران اسلامی، رژه موتوری در شهرستان ازنا برگزار شد.