محور روستایی کلبر قشلاق به علت بارش مجدد برف مسدود شد.

محور روستایی کلبر قشلاق به علت بارش مجدد برف مسدود شد که هم اکنون توسط عوامل راهداری شهرستان ازنا در حال بازگشایی می باشد.