این دیدار امروز چهارشنبه مورخ 1400/11/13 در دفتر رئیس سازمان بحران کشور برگزار گردید.

در این دیدار که امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در دفتر رئیس سازمان بحران کشور برگزار گردید ، دکتر اسماعیل نجار دستورات ویژه ای جهت اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با مدیریت بحران از جمله بهسازی ، لایروبی و احداث دیواره های حفاظتی اطراف رودخانه شهر ازنا صادر کرد . همچنین در این دیدار درخواست هایی از طرف شهردار و اعضای شورای شهر مطرح گردید.