شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۵ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۵ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۲۵۱ واحد منفی

ارزش معاملات: ۴۱۲۸ میلیارد تومان