محور های مواصلاتی ازنا مه آلود است / در حد امکان از رانندگی خودداری کنید.

به نقل از ستاد مدیریت بحران شهرستان ازنا؛کلیه مسیرهای مواصلاتی دارای مه آلودگی وکاهش سطح دید می باشد، از تردد های غیرضروری خودداری گردد. تاآنجا که امکان دارد باید از رانندگی در شرایط مه آلود خودداری شود چرا که سطح دید به کمترین میزان کاهش یافته و احتمال تصادف وخطر را افزایش می دهد. درصورت ضروری بودن سفر درهوای مه آلود، رانندگان با حداقل سرعت رانندگی کرده و حتما از چراغ مه شکن استفاده کنند.جاده های مواصلاتی به خاطر شرایط جوی منطقه ممکن است به صورت مقطعی دچار یخ زدگی شوند این موضوع می طلبد رانندگان احتیاط لازم را داشته باشند. اطمینان از سالم بودن بخاری، برف پاکن و لاستیک خودرو، پر بودن باک بنزین و روشن کردن چراغ های مه شکن خودرو هنگام رانندگی درهوای برفی ومه آلود از دیگر مواردی ست که حتما باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین رانندگان محترم نسبت به رعایت سرعت مطمئنه و عدم سبقتهای غیرمجاز و رعایت فاصله طولی مناسب توجه نمایند.