اهداف احداث سد کمندان : ۱- تامین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز ۲- تامین آب چهار هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی پایین دست ۳- کنترل سیلاب ۴- تغذیه مصنوعی دشت ازنا و الیگودرز

استاندار لرستان با حضور ، معاونین هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی،فرماندار ازنا و جمعی از مدیران ستادی و مسئولان این شهرستان در هوای برفی از سد کمندان شهرستان ازنا بازدید کردند. در این بازدید دکتر زیویار اهداف احداث سد کمندان را موارد زیر عنوان کرد:۱- تامین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز۲- تامین آب چهار هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی پایین دست ۳- کنترل سیلاب ۴- تغذیه مصنوعی دشت ازنا و الیگودرز

استاندار همچنین در خصوص مشخصات سد کمندان گفت:این سد خاکی با هسته رسی و ارتفاع ۶۸ متر از پی و با دهنه ۶۵۰ متر است کهحجم مخزن آن ۷۰ میلیون مترمکعب است.