این مسابقات بین استانهای لرستان مرکزی، خوزستان و بوشهر به میزبانی شهرستان ازنا برگزار شد.

این مسابقات بین استانهای لرستان مرکزی، خوزستان و بوشهر به میزبانی شهرستان ازنا با تعداد ۸۲ نفر شرکت کننده و حضور ۲ استاد بزرگ شطرنج برگزار شد.