مسابقات شطرنج به مناسبت گرامی داشت ایام الله دهه فجر ویادآور شهدای استان لرستان بین استان های لرستان، خراسان رضوی ، مرکزی، خوزستان و بوشهر به میزبانی شهرستان ازنا برگزار گردید.

مسابقات شطرنج به مناسبت گرامی داشت ایام الله دهه فجر ویادآور شهدای استان لرستان بین استان های لرستان، خراسان رضوی ، مرکزی، خوزستان و بوشهر به میزبانی شهرستان ازنا برگزار گردید . این مسابقه با ۸۳ نفر که شامل ۶ بانو بود که جوانترین فرد ۶ سال و مسن ترین شرکت کننده ۵۳ ساله بودند برگزار شد . این مسابقات به روشی سویسی در ۹ دور صورت گرفت و چون این مسابقات با حضور آقای علیپور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج انجام گردیده نتایج مستقیما در سایت فیده ثبت می گردد که این موضوع باعث بالا رفتن ریتینگ بین المللی شرکت کنندگان می‌شود. در پایان لوح و جوایز به نفرات اهدا گردید: اول مسعود مصدق پور دوم آرمان بهاروند سوم علی یاراحمدی