شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۲ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۲ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۶۲۱۱ واحد منفی

ارزش معاملات: ۳۸۰۲ میلیارد تومان