یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر که با وجود داشتن کارتکس به مرحله نهایی دریافت سهام عدالت نرسیدند در اولویت دریافت این سهام قرار دارند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت اعلام کرد: از حدود ۴ میلیون نفر جامانده سهام عدالت شناسایی شده، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر که با وجود داشتن کارتکس به مرحله نهایی دریافت سهام عدالت نرسیدند در اولویت دریافت این سهام قرار دارند.