نمایشگاه دستاوردهای بانوان روستایی و شهری ستاد دهه فجر امور بانوان شهرستان ازنا افتتاح گردید.

نمایشگاه دستاوردهای بانوان روستایی و شهری ستاد دهه فجر امور بانوان شهرستان ازنا توسط مدیرکل امور بانوان در استانداری و فرماندار شهرستان ازنا در حوزه تولیدات کشاورزی، علمی، هنری، صنایع دستی و … با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح گردید.

فرماندار ازنا هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای رشد و بهبود تولیدات بانوان روستایی و شهری ، شناساندن توانمندی ها و نقش سازنده بانوان بهره بردار در تولید محصولات خانگی، ایجاد ارتباط و تعامل با مسئولان برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و همچنین به دست آوردن بازارهای جدید برای ارائه تولیدات بانوان برشمرد.