فرماندار ازنا به منظور هم افزایی ، تعامل و همچنین حل مشکلات اجرای برنامه های فرهنگی،هنری و رسانه ای با مدیر کل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در نشستی صمیمانه به گفتگو پرداختند .

به گزارش ازناخبر ؛ فرماندار ازنا به منظور هم افزایی ، تعامل و همچنین حل مشکلات اجرای برنامه های فرهنگی،هنری و رسانه ای با مدیر کل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در نشستی صمیمانه به گفتگو پرداختند .در این دیدار فرماندار شهرستان متذکر شد : این شهرستان از وجود هنرمندان زیادی برخوردار است که در عرصه‌های استانی و ملی موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند.بنا بر این گزارش، مهندس فاتحی در سخنانی خواستار نگاه ویژه به شهرستان ازنا از لحاظ جمعیت و گستردگی آن در حوزه فعالیتهای فرهنگی و هنری شدند.