شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۷ هزار و ۵۶۱ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید.