در این دیدار فتایی ضمن تشکر ، قول مساعدت داد.

در این دیدار فتایی ضمن تشکر از تلاش هنرمندان انجمن نمایش در خصوص تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ازنا قول مساعدت دادند.