شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۱هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۶ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۱۶۳۳ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۳۵۸۵ میلیارد تومان