شاخص کل بورس امروز با رشد ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۶۳۰ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۳۱۷۰ میلیارد تومان