این جلسه با حضور رییس مرکز بهداشت و واحدهای ستادی برگزار شد.

این جلسه با حضور ریاست ، رییس مرکز بهداشت و واحدهای ستادی برگزار شد. شایان ذکر است در این جلسه تصمیماتی جهت تسریع در شناسایی بیماران ، افزایش مراکز نمونه گیری کرونا ، افزایش مدت زمان خدمت رسانی پزشکان در مرکز نمونه گیری کرونا خاتم الانبیا ، همچنین پیگیری و آموزش های لازم به افراد مبتلا اتخاذ گردید.