هم اکنون شکوه اقتدار ملت همیشه سرافراز ایران / ازنا

هم اکنون شکوه اقتدار ملت همیشه سرافراز ایران / ازنا

رژه موتوری و خودرویی به مناسبت ۲۲ بهمن باحضور پرشور مردم هم اکنون در حال برگزاریست.