شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۳۸ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۵۱ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۴۳۱۶ میلیارد تومان