شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۶ هزار واحد رسید .

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۶ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۱۴۲۳ واحد منفی

ارزش معاملات: ۲۸۵۳ میلیارد تومان