ستاد کرونا به شرط تزریق سه دُز واکسن کرونا و ثبت‌نام واحدهای صنفی در سامانه «ایران‌من» از تعطیلی مجدد بازار اجتناب خواهد کرد.

اتاق اصناف: ستاد کرونا به شرط تزریق سه دُز واکسن کرونا و ثبت‌نام واحدهای صنفی در سامانه «ایران‌من» از تعطیلی مجدد بازار به ویژه در شب عید نوروز اجتناب خواهد کرد.