همیشه این دغدغه در بین مردم شهر ازنا بوده که چرا با وجود افزایش جمعیت شهری و مراجعات مردم بویژه در ایام کرونا به بیمارستان و طبعا داروخانه چرا باید این شهر فقط دارای یک داروخانه شبانه روزی باشد و مردم در ایام پیک بیماری و بخصوص در روز های تعطیل برای گرفتن دارو در صف قرار بگیرند.

همیشه این دغدغه در بین مردم شهر ازنا بوده که چرا با وجود افزایش جمعیت شهری و مراجعات مردم بویژه در ایام کرونا به بیمارستان و طبعا داروخانه چرا باید این شهر فقط دارای یک داروخانه شبانه روزی باشد و مردم در ایام پیک بیماری و بخصوص در روز های تعطیل برای گرفتن دارو در صف قرار بگیرند. آیا این صف های طولانی و جمعیت زیاد بدون رعایت فاصله اجتماعی آن هم در جایی مثل داروخانه که به سبب مراجعه بیماران کانونِ بیماری ها بویژه کروناست ، برای نظام سلامت ما خوشایند می باشد؟! امیدواریم مسئولین امر چاره ای اندیشیده و حتی الامکان در روز های تعطیل و پیک کرونا داروخانه ای را جهت ارائه خدمات در نظر بگیرند و با قید فوریت برای رفع این مشکل اقدامات لازم را مبذول فرمایند.