شاخص کل بورس تا پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۸۴۹ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۲۱۸ واحد منفی

ارزش معاملات: ۲۴۴۹ میلیارد تومان