گرمترین : پلدختر ۱۹.۱+ سردترین : الشتر ۵.۶-

پلدختر : ۱۹.۱+ ۶.۷+

سپیددشت : ۱۹+ ۴.۲+

فرودگاه بدرآباد : ۱۶.۲+ ۰.۶+

رومشکان : ۱۵.۶+ ۰.۸-

کوهدشت : ۱۵.۲+ ۰.۷-

خرم آباد : ۱۵+ ۰.۴-

سیلاخور : ۱۴.۲+ ۲.۸-

دورود : ۱۴+ ۰.۵+

الشتر : ۱۳+ ۵‌.۶-

بروجرد : ۱۲.۴+ ۰.۲-

شول آباد : ۱۲.۲+ ۲.۴-

ازنا : ۱۲+ ۳.۹-

الیگودرز : ۱۰.۴+ ۲.۶-

نورآباد : ۹.۶+ ۲.۹-

گرمترین : پلدختر ۱۹.۱+ سردترین : الشتر ۵.۶-

دماها طی دو روز آینده تغییرات خاصی ندارند و آسمان نیز طی این مدت با رشد ابر و وزش باد ملایم همراه خواهد بود.