آقای ابوالفضل خاکباز وزنه بردار ازنایی تیم مناطق نفت خیز توانست با مجموع ۲۰۲ در دسته ۵۵ به مقام اول برسد.

مسابقات فینال لیگ برتر وزنه برداری کشور در مورخ ۲۸لغایت ۳۰ بهمن ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است که آقای ابوالفضل خاکباز وزنه بردار ازنایی تیم مناطق نفت خیز توانست با مجموع ۲۰۲ در دسته ۵۵ به مقام اول برسد.