آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی به دلیل ضعف شدید جسمانی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی به دلیل ضعف شدید جسمانی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. وضعیت عمومی و حال جسمانی معظم‌له مناسب است، و تحت نظر پزشکان قرار دارد.