سهمیه بنزین بهمن ماه ساعت ۲۴ امشب به کارت های سوخت واریز میشود.

سهمیه بنزین بهمن ماه ساعت ۲۴ امشب بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت دارندگان خودروهای شخصی و موتور سیکلت واریز می‌شود.