شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۷۹ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۱۹۸ واحد منفی

ارزش معاملات: ۳۱۷۶ میلیارد تومان