شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۶۵۶ واحد منفی

ارزش معاملات: ۲۷۰۲ میلیارد تومان