رهبر انقلاب به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود.

رئیس‌مجلس: اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. رهبر انقلاب روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود.این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است.