هريك از نوبتهاي سه گانه همه روزه به غيراز روزهاي تعطيل در همه پايگاههاي بهداشتي تزريق ميگردد.

همشهریان گرامی برای دریافت واکسن برکت به پایگاه هلال احمر مراجعه کنند.

واکسنهای موجود برای استفاده همشهریان به این شرح است:

پایگاه هلال احمر

برکت برای نوبت اول ،دوم و سوم

پاستو کووک پلاس برای نوبت سوم

اسپوتنیک برای نوبت سوم

آسترا زنکا برای نوبت دوم و سوم

رازی کووپارس برای هر سه نوبت بالای هجده سال

فخرا و اسپایکوژن ضمنا واکسن “سینوفارم” برای تمامی افراد وبرای تزریق هریک از نوبتهای سه گانه همه روزه به غیراز روزهای تعطیل در همه پایگاههای بهداشتی تزریق میگردد.