امروز چهارشنبه 4 اسفند ماه 1400 در خصوص زمین چمن شهرک المهدی ،جاده سلامت و مشارکت شهرداری از مهمترین برنامه هایی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

ظهر امروز آقایان حسنی شهردار،صالحی وذلقی با حضور در اداره ورزش و جوانان با مرتضی آذرخوش رئیس اداره ورزش و جوانان در ارتباط با برنامه ها و پروژه های ورزشی در این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

امروز چهارشنبه ۴اسفند ماه ۱۴۰۰ در خصوص زمین چمن شهرک المهدی ،جاده سلامت و مشارکت شهرداری از مهمترین برنامه هایی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جلسه ماهیانه‌ای در خصوص همکاری و مشارکت هر دو دستگاه جهت برنامه های فرهنگی و ورزشی با یکدیگر داشته باشند.