طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رای‌گیری ۱۴۰۰/۱۲/۳ از لحاظ قانونی دارای ایراد و قابل پذیرش نیست.

رشیدی کوچی عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با انتشار توییتی نوشت: همانطور که در لایو گفتم کلیات جلسه امروز مورد بحث و مناقشه بود و طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رای‌گیری ۱۴۰۰/۱۲/۳ از لحاظ قانونی دارای ایراد و قابل پذیرش نیست.