طی دو روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه وزش باد ملایم پیش بینی می شود.

پلدختر : ۱۹.۳+ , ۸.۸+

کوهدشت : ۱۷.۳+ , ۱+

سپیددشت : ۱۷.۲+ , ۷.۲+

رومشکان : ۱۶.۷+ , ۱.۷+

فرودگاه بدرآباد : ۱۶.۶+ , ۲+

خرم آباد : ۱۶.۱+ , ۱+

شول آباد : ۱۵.۹+ , ۰.۱-

سیلاخور : ۱۵.۸+ , ۰.۶-

دورود : ۱۵.۶+ , ۲.۱+

الشتر : ۱۵.۱+ , ۲.۱-

بروجرد : ۱۴.۵+ , ۰.۸+

ازنا : ۱۴+ , ۱.۹-

الیگودرز : ۱۳.۸+ , ۰.۲-

نورآباد : ۱۲+ , ۳.۹-

گرمترین : پلدختر ۱۹.۳+ سردترین : نورآباد ۳.۹-

طی دو روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه وزش باد ملایم پیش بینی می شود .

دماها همچنان افزایشی خواهد بود .