محمدرضا فاتحی فرماندار شهرستان ازنا از قیمت بالای برخی از اجناس در قیاس با دیگر شهرستان ها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی در این زمینه شد.

به گزارش ازناخبر ؛ محمدرضا فاتحی فرماندار شهرستان ازنا از قیمت بالای برخی از اجناس در قیاس با دیگر شهرستان ها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی در این زمینه شد. وی بر لزوم نظارت بر بازار شب عید و تشدید بازرسی ها را تاکید کرد و‌گفت : نظارت بر عرضه کالاهای مورد نیاز مردم و کنترل قیمت ها وظیفه اصلی نهاد های دولتی است و همه‌ در این رابطه مسئولیت دارند. فرماندار ازنا در همین راستا معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی شهرستان را مأمور تشکیل سریع ستاد مدیریت و تنظیم بازار پایان سال کرد و خواستار پیگیری و نظارت بیشتر بر روند قیمت ها با همکاری دیگر نهادهای مسئول در ستاد شد. فاتحی در پایان ضمن تشکر از معاونین و مدیران اجرایی شهرستان بر تعامل هرچه بیشتر دستگاه ها تاکید کرد