هیچ شهری از لرستان در وضعیت آبی قرار ندارد.

در آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور خرم‌آباد، ازنا، الیگودرز، بروجرد، پل‌دختر و کوهدشت همچنان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

دورود، دلفان، سلسله هم از وضعیت قرمز کرونا به وضعیت نارنجی تغییر رنگ دادند.

چگنی از وضعیت قرمز کرونا به وضعیت زرد تغییر رنگ داد.

وضعیت در رومشکان همچنان نارنجی است و هیچ شهری از لرستان در وضعیت آبی قرار ندارد.