شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۹ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۹ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۱۲۷۲ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۴۸۷۲ میلیارد تومان