به گزارش ازناخبر ؛ بر اثر برخورد یک دستگاه پژو 206 و سه خودرو سمند در محور ازنا_اراک رو به روی روستای گنجه 4 تن کشته و 3 نفر مصدوم شدند.

به گزارش ازناخبر ؛ بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ و سه خودرو سمند در محور ازنا_اراک رو به روی روستای گنجه ۴ تن کشته و ۳ نفر مصدوم شدند. سرنشینان خودروی سمند که شامل یک خانواده ۴ نفره (پدر،مادر و دو کودک ۱-۲ ساله) بود در دم جان باختند.