به گزارش ازناخبر ؛ صبح امروز کارگروه ویژه نظارت بر بازار با حضور در سطح شهر نسبت به نظارت بر فروشگاه های مواد غذایی و همچنین بازار میوه و تره بار اقدام نمودند.

به گزارش ازناخبر ؛ صبح امروز کارگروه ویژه نظارت بر بازار با حضور در سطح شهر نسبت به نظارت بر فروشگاه های مواد غذایی و همچنین بازار میوه و تره بار اقدام نمودند.

در این بازرسی‌ها برخوردهای قانونی با متخلفین نیز انجام و پرونده آنها جهت برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.