در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)؛ گزارشی از وضعیت واکسیناسیون شهرستان، بیماری کرونا و روند همه گیری اخیر خدمت ایشان ارائه گردید.

در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)؛ گزارشی از وضعیت واکسیناسیون شهرستان، بیماری کرونا و روند همه گیری اخیر خدمت ایشان ارائه گردید. سپس توضیحاتی در مورد نوسازی اتاق های عمل، وضعیت پزشکان متخصص و عمومی مطرح و تبادل نظر شد. در پایان حجت الاسلام سپهوند با بیان جایگاه اخلاق و معنویت در مشاغل پزشکی و سلامت، خدمت به خلق الله و کار جهادی را مایه مباهات و افتخار دانست و از زحمات پرسنل بهداشت و بیمارستان در دوران کرونا تشکر و قدردانی کردند.لازم به ذکر است ایشان با توجه به نیازها، همه گونه پیگیر رفع مشکلات هستند.